Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

parki18 004W naszej szkole po dwóch latach przerwy odbył się kolejny VII Konkurs o Parkach Narodowych. Tym razem pod hasłem „Parki Narodowe z połaciami zielonych łąk”.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została tematyce łąk, które chyba nie do końca są doceniane, jako ważne przyrodniczo ekosystemy. Nasz konkurs został objęty Honorowym Patronatem Dyrekcji Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz Starosty Powiatowego w Myśliborzu.

   Konkurs odbywał sie w dwóch formach. Uczniowie szkół gimnazjalnych i siódmej klasa szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą na temat parków narodowych i gatunków chronionych oraz rozwiązywali zadania matematyczne z treścią. Uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych wykazywali się w konkursie plastycznym. Do konkursu przystąpiło 11 szkół.

   Oficjalnie, powitaniem gości i uczestników, konkurs rozpoczęła pani Bożena Maruszczak, wicedyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie. Następnie pani Joanna Misiewicz, główny organizator konkursu, przedstawiła wszystkim zebranym prezentację dotyczącą łąk. Ich charakterystykę, podział na typy, znaczenie łąki, jako ekosystemu oraz powody i formy ich ochrony. Drugą prezentację dotyczącą ornitofauny łąkowej miały przedstawić panie z Parku Narodowego „Ujście Warty”, ale z powodu choroby nie dotarły, więc organizatorzy przedstawili w ich imieniu fragmenty filmu pt. „Bagna są dobre!”, który w piękny sposób przedstawia „przyrodniczy raj terenów parku”.

   Po oglądnięciu filmu uczestnicy konkursu przeszli do pracowni informatycznej, gdzie odbył się multimedialnie konkurs wiedzy pod okiem pana Tomasza Wujdy. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczestnicy oglądali wystawę prac konkursowych i oddawali głosy na jedną z nich, aby otrzymała nagrodę publiczności.

   Wyniki konkursu plastycznego.

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Maciej Sałański - artysta plastyk, Joanna Misiewicz i Tomasz Wujda. Na konkurs wpłynęło prawie trzydzieści prac. Niewątpliwie wszyscy uczestnicy zasługiwali na nagrody, gdyż prace były piękne i wykonane w duchu artstycznym, ale konkurs oznacza rywalizację i miejsca.

w kategorii młodszej (klas 1-3):

m-ce 1             Karol Radziukiewicz - 7l                   SP Sarbinowo   
                                    opiekun p. Izabela Radziszewska - Własak

m-ce 2             Zofia Kmiecik - 9l                              SP w Czelinie   
                                    opiekun p. Małgorzata Simińska

m-ce 3             Małgorzata Tarasińska - 7l               SP w Cychrach
                                    opiekun p. Sylwia Skórska

wyróżnienie:   Wiktoria Dulak 9l                              SP w Czelinie   
                                    opiekun p. Małgorzata Simińska

w kategorii starszej (klas 4-6):

m-ce 1             Zofia Włodkowska-Moszej 11l        SP nr 1 w Dębnie   
                                    opiekun p. Wioletta Drzewińska

m-ce 2             Kamil Mazur 10l                               SP Sarbinowo   
                                    opiekun p. Izabela Radziszewska - Własak

m-ce 3             Mikołaj Iśków 10l                             SP Sarbinowo   
                                    opiekun p. Izabela Radziszewska - Własak

wyróżnienia:

Magdalena Iśków                   SP Sarbinowo    opiekun p. Izabela Radziszewska - Własak

Gruchot Wiktoria 12l             SP 3 w Dębnie   opiekun p. Mirosława Kulawiak-Książek

Nagrodę publiczności zdecydowaną większością głosów zdobyła pracą nr 11 Zosi Włodkowskiej-Moszej ze SP nr 1 w Dębnie, której opiekunką była pani Wioletta Drzewińska. Praca Zosi została doceniona zarówno przez komisję konkursową, jak i uczestników.

            Wyniki konkursu wiedzy.

Test wiedzy był bardzo trudny, ale uczniowie świetnie poradzili sobie z jego rozwiązaniem. Składał się on z pięciu części sprawdzających:

- ogólną wiedzę o PN (rozmiar, data powstania, loga, siedziba itp.)

- wiedzę dotyczącą terenów łąkowych, czyli głównie tych PN, gdzie są łąki

- rozpoznawanie gatunków chronionych

- znajomość mapy i położenia PN

- umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych.

w kategorii szkół gimnazjalnych i klas siódmych

1 m-ce             Późniak Rafał             SP w Sarbinowie       
                                    opiekun p. Małgorzata Zaradzka

2 m-ce            Kubica Adrianna        Gimnazjum w Mieszkowicach    
                                     opiekun p. Marcin Bochuta

3 m-ce            Con Emanuela            Gimnazjum w Mieszkowicach    
                                     opiekun p. Marcin Bochuta

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

1 m-ce             Przespolewski Bartosz          ZSP Nr 1 w Dębnie
                                    opiekun p. Joanna Misiewicz                                   

2 m-ce             Zych Nikola                           ZSP Nr 1 w Barlinku
                                    opiekun p. Urszula Piotrowicz

3 m-ce             Grzybowska Katarzyna        ZSP Nr 1 w Barlinku
                                    opiekun p. Urszula Piotrowicz

Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu wiedzy! Nagrody dla zwycięzców ufundowali patroni konkursu.

   Składam serdeczne podziękowania Honorowym Patronom naszego konkursu, tj. Staroście Myśliborskiemu pani Danucie Patkowskiej oraz Dyrektorowi Parku Narodowego „Ujście Warty” panu Konradowi Wypychowskiemu. Osobie wspierającej od początku nasze konkursy panu Maciejowi Sałańskiemu. Nauczycielom i opiekunom uczestników, uczniom biorącym udział w konkursie oraz współorganizatorowi konkursu panu Tomaszowi Wujdzie, bez którego strona techniczna konkursu ległaby w gruzach.

Organizatorka konkursu - Joanna Misiewicz

 • parki18_001
 • parki18_002
 • parki18_003
 • parki18_004
 • parki18_005
 • parki18_006
 • parki18_007
 • parki18_008
 • parki18_009
 • parki18_010
 • parki18_011
 • parki18_012
 • parki18_013
 • parki18_014
 • parki18_015
 • parki18_016
 • parki18_017
 • parki18_018
 • parki18_019
 • parki18_020
 • parki18_021
 • parki18_022
 • parki18_023
 • parki18_024
 • parki18_025
 • parki18_026
 • parki18_027
 • parki18_028
 • parki18_029
 • parki18_030
 • parki18_031
 • parki18_032
 • parki18_033
 • parki18_034
 • parki18_035
 • parki18_036
 • parki18_037
 • parki18_038
 • parki18_039
 • parki18_040
 • parki18_041
 • parki18_042
 • parki18_043
 • parki18_044
 • parki18_045
 • parki18_046
 • parki18_047
 • parki18_048
 • parki18_049

Simple Image Gallery Extended